Hơn 400 công nhân thi công đường hoa Nguyễn Huệ trong khoảng gần 2 tuần, đến nay cơ bản đã hoàn thành. 19 giờ ngày 25.1 (28 tháng chạp âm lịch), đường hoa sẽ chính thức bắt đầu phục vụ người dân.