TT - Chuyện các “hung thần” xe ben, xe tải ngang nhiên lộng hành, nổi loạn trên phố khi về đêm không phải là chuyện hiếm thấy. Thực tế theo tôi biết tình trạng xe ben, xe tải chở đất đá, bùn, xà bần với tải trọng vượt mức cho phép, đua nhau với tốc độ cao, bất chấp mạng sống, sự an toàn của người dân tham gia lưu thông không chỉ có ở các tuyến đường mà bài báo đã nêu.