Nhạc trưởng Trần Vương Thạch người vừa cùng dàn nhạc TP.HCM trở về từ Tuần lễ Dàn nhạc châu Á 2008 tại Nhật cho biết buổi biểu diễn đã thu được thành công lớn.