Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đàn ông gia trưởng có thu nhập cao hơn

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet- Ngược lại, phụ nữ có quan điểm hiện đại lại kiếm tiền giỏi hơn, trung bình hơn 1.500 đôla so với những phụ nữ có tư tưởng "truyền thống".

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=97037