Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Dân sẽ trực tiếp bầu Chủ tịch xã

Gốc

Trên cơ sở đề nghị của Chính phủ, UBTVQH bổ sung Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm việc không tổ chức HĐND huyện, quận, phường và nhân dân trực tiếp bầu Chủ tịch UBND xã vào chương trình để Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp Quốc hội tới.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/9/100444.cand