Số lượng người cao tuổi Việt Nam đang tăng nhanh, theo dự báo Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn già hóa dân số vào năm 2017. Nhưng thực tế năm 2011, tỉ lệ người già trở lên đã là 10,7%.

Già hóa dân số hay còn gọi là giai đoạn dân số đang già, khi tỉ lệ người từ 65 tuổi trở lên chiếm từ 7% tổng dân số trở lên hoặc tỉ lệ người từ 60 tuổi trở lên chiếm từ 10% tổng dân số trở lên. Việt Nam tuổi thọ trung bình ngày càng tăng. Năm 1989 tuổi thọ trung bình là 65,2 tuổi, 20 năm sau, năm 2009 con số này là 72,8 tuổi. Trong khi thế giới, năm 2010 là 68 tuổi.

Dan so Viet Nam dang gia hoa - Anh 1

Dan so Viet Nam dang gia hoa - Anh 2

Năm 2011, tỉ lệ người già trở lên là 10,7%

Số lượng người cao tuổi Việt Nam đang tăng nhanh, theo dự báo Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn già hóa dân số vào năm 2017. Nhưng thực tế năm 2011, tỉ lệ người già trở lên đã là 10,7%. Già hóa dân số không phải là một gánh nặng, đó là một tiến trình tất yếu và nâng cao tuổi thọ là ước mơ của toàn nhân loại, là thành tựu của quá trình phát triển xã hội. Nhưng thực tế, tốc độ già hóa nhanh, trong khi chúng ta chưa kịp chuẩn bị cho giai đoạn này. Vì vậy, già hóa dân số đồng nghĩa với nhiều thách thức đặt ra.

Dan so Viet Nam dang gia hoa - Anh 3

Số lượng người cao tuổi Việt Nam đang tăng nhanh theo dự báo Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn già hóa dân số vào năm 2017

Phần lớn người cao tuổi hiện đang sống ở nông thôn, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Hơn 70% người cao tuổi vẫn phải làm việc để kiếm sống. Chỉ có hơn 20% người cao tuổi sống bằng lương hưu hay trợ cấp xã hội.

Người cao tuổi còn phải đối mặt với vấn đề sức khỏe , trung bình một người cao tuổi ở Việt Nam mắc 2,69 bệnh. Vấn đề đặt ra, cần phải có sự chuẩn bị về tiềm lực kinh tế , phát triển chương trình an sinh xã hội để mang lại cuộc sống hạnh phúc cho người cao tuổi ở Việt Nam.

Người cao tuổi cũng là kho kinh nghiệm và tri thức sống. Vì vậy phải quan tâm, phát huy hơn nữa vai trò của người cao tuổi trong đời sống xã hội.

(Nguồn video: Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình)