Dân số Việt Nam đứng thứ 3 Đông Nam Á

Gốc
Theo ước tính của tổ chức Liên Hợp Quốc (tính đến đầu tháng 7/2017), Việt Nam là quốc gia có dân số đông thứ 3 Đông Nam Á. Hiện nay, dân số nước ta là 95.414.640 người.

Dân số Việt Nam đứng thứ 3 Đông Nam Á - Ảnh 1

1. Indonesia. Dân số: 263.510.146 người.

>> Xem thêm: 10 nhà hát nổi bật nhất thế giới

Dân số Việt Nam đứng thứ 3 Đông Nam Á - Ảnh 2

2. Philippines. Dân số: 103.796.832 người.

>> Xem thêm: “Điểm danh” 10 lâu đài đẹp nhất nước pháp

Dân số Việt Nam đứng thứ 3 Đông Nam Á - Ảnh 3

3. Việt Nam. Dân số: 95.414.640 người.

Dân số Việt Nam đứng thứ 3 Đông Nam Á - Ảnh 4

4. Thái Lan. Dân số: 68.297.547 người.

Dân số Việt Nam đứng thứ 3 Đông Nam Á - Ảnh 5

5. Myanmar. Dân số: 54.836.483 người.

Dân số Việt Nam đứng thứ 3 Đông Nam Á - Ảnh 6

6. Malaysia. Dân số: 31.164.177 người.

Dân số Việt Nam đứng thứ 3 Đông Nam Á - Ảnh 7

7. Campuchia. Dân số: 16.076.370 người.

Dân số Việt Nam đứng thứ 3 Đông Nam Á - Ảnh 8

8. Lào. Dân số: 7.037.521 người.

Dân số Việt Nam đứng thứ 3 Đông Nam Á - Ảnh 9

9. Singapore. Dân số: 5.784.538 người.

Dân số Việt Nam đứng thứ 3 Đông Nam Á - Ảnh 10

10. Đông Timor. Dân số: 1.237.251 người.

Dân số Việt Nam đứng thứ 3 Đông Nam Á - Ảnh 11

11. Brunei. Dân số: 434.448 người.

Lương Ngọc (Theo WM)

Tin nóng

Tin mới