Dân Thủ đô sẽ kiếm trung bình 240 triệu đồng/năm

Gốc
- Dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030” và “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050” đang được gấp rút hoàn thiện.

Quy hoạch tổng thể được xây dựng với sự tư vấn của Viện Chiến lược phát triển (Bộ KH&ĐT), dưới sự chỉ đạo của một ban cũng do chính Chủ tịch UBND TP Hà Nội làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Quy hoạch này đưa ra nhiều mục tiêu phát triển, như: đến năm 2015, GDP bình quân đầu người của Hà Nội khoảng 3.300USD, đến năm 2020 đạt 5.300USD và đến năm 2030 đạt 11.000USD; tỉ lệ đô thị hóa năm 2015 khoảng 46 – 47%, năm 2020 đạt 54 – 55%. Cùng ngày 22/3, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội cũng được trình HĐND thành phố. Nội dung tựa một “tuyên bố của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP Hà Nội với nhân dân trong nước và thế giới về định hướng tầm nhìn phát triển thành phố trong thời kỳ khoảng 20 – 30 năm và xa hơn”. Chiến lược này đưa ra hình ảnh tổng quát tầm nhìn Hà Nội vào năm 2050 như một đô thị đặc biệt, giàu, đẹp, văn minh, thanh lịch, vừa mang tính dân tộc vừa hiện đại, xứng đáng là Thủ đô một nước phát triển với khoảng 120 triệu dân. Mục tiêu cụ thể của Chiến lược còn đặt ra “yêu cầu cao” hơn cho GDP bình quân đầu người Hà Nội so với quy hoạch tổng thể (kể trên), đạt 12.000USD vào năm 2030. Do Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo làm Chủ tịch, Hội đồng thẩm định Chiến lược và quy hoạch trên (được thành lập ngày 24/3/2010, gồm 24 người là lãnh đạo UBND TP và nhiều sở, cục, viện) sẽ công bố công khai thời gian và địa điểm thẩm định trên các phương tiện thông tin đại chúng, để những người muốn đóng góp ý kiến có thể tham dự. “Trước khi Hội đồng thẩm định tổ chức cuộc họp để đánh giá, thẩm định các dự án Chiến lược và Quy hoạch phải có ý kiến của các ủy viên phản biện và các Bộ, ngành, địa phương liên quan. Tại cuộc họp thẩm định phải có mặt ít nhất 2/3 số thành viên, có ít nhất Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định và một ủy viên phản biện” – lãnh đạo Hà Nội cho biết. Quỳnh Mi

Tin nóng

Tin mới