Trái ngược với quy luật vào vụ giá giảm, đã qua giữa vụ thu hoạch đông xuân, giá thu mua gạo vẫn tăng, nông dân có lời từ 40-50%. Trong bối cảnh đó, mới đây Hiệp hội Lương thực Việt Nam (HHLT) lại có văn bản yêu cầu DN dãn tiến độ xuất khẩu, chỉ cho ký các hợp đồng có thời hạn giao hàng từ tháng 7.2009.