Đàn trâu rừng tàn sát cả sư tử đực

Gốc
Thường bị đàn sư tử tấn công và ăn thịt, nhưng trâu rừng cũng có thể tổ chức thành đàn để bao vây và tấn công giết chết kẻ thù chính của mình trong tự nhiên, kể cả với những con sư tử đực to khỏe.

Hải Nguyên (theo YouTube)

Tin nóng

Tin mới