Sau khi hơn 1.000ha rừng thuộc quy hoạch tái định cư - tái định canh Thủy điện Đồng Nai 3 bị chặt trụi, huyện Đắc Glong tiến hành giao đất cho dân, nhưng không hộ nào nhận vì... đất quá xấu.