Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng biểu dương những thành tích mà Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đạt được trong năm qua, góp phần quan trọng vào việc nâng cao uy tín, vị thế và tiếng nói của Quốc hội...