Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đảng bộ Hoàng Mai và huyện Thanh Trì sơ kết giữa nhiệm kỳ

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Trong nửa nhiệm kỳ qua, quận ủy Hoàng Mai đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội. Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 17,47% (vượt 0,47% so với nghị quyết đề ra); thu ngân sách tăng bình quân chung là 151%.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=69831