Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đảng bộ huyện Nhơn Trạch: Vượt chỉ tiêu phát triển Đảng

Theo Huyện ủy Nhơn Trạch, trong năm 2021, công tác phát triển đảng viên mới được huyện chú trọng thực hiện tốt.

Ngay từ đầu năm, huyện đã phân bổ, giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới và xây dựng nguồn trung kiên cho 43/58 tổ chức Đảng cơ sở, với chỉ tiêu đặt ra là phát triển 157 đảng viên mới và 309 trung kiên. Trong năm, toàn Đảng bộ huyện kết nạp mới 127/120 đảng viên, vượt 5,83% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Bên cạnh đó, huyện có thêm 189 đảng viên từ nơi khác chuyển đến, từ đó tổng số đảng viên của huyện tăng 316 đồng chí.

Hiện nay, Đảng bộ huyện có 4.459 đảng viên thuộc 60 tổ chức cơ sở Đảng. Trong đó, có 20 Đảng bộ cơ sở, với 180 chi bộ trực thuộc và 40 chi bộ cơ sở.

Cũng theo Huyện ủy Nhơn Trạch, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục được Đảng bộ huyện chú trọng. Trong năm 2021, đã kết nạp được 8 đảng viên mới trong các doanh nghiệp. Tính đến nay, toàn Đảng bộ huyện có 27 tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với tổng cộng 334 đảng viên.

Thảo Lâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202201/dang-bo-huyen-nhon-trach-vuot-chi-tieu-phat-trien-dang-3099563/