Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đảng bộ Khối doanh nghiệp: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên

Hiện nay, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh có 82 tổ chức cơ sở Đảng, gần 5.700 đảng viên. Những năm qua, các cấp ủy thuộc Đảng bộ Khối tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 2-2-2008 của Ban chấp hành Trung ương về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng; Chỉ thị 33-CT/TW về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân…

Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp đối với công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên; về sinh hoạt chi bộ; về kiểm điểm tự phê bình và phê bình… nhằm nâng cao uy tín của tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp, tạo đồng thuận giữa cấp ủy với ban giám đốc doanh nghiệp, góp phần thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp được hiệu quả hơn.

Phương Hằng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202202/dang-bo-khoi-doanh-nghiep-nang-cao-nang-luc-lanh-dao-suc-chien-dau-cua-to-chuc-dang-dang-vien-3103236/