Đảng bộ TP.Long Khánh phát triển 29 đảng viên là công nhân

Gốc
Ngay từ đầu năm 2019, Ban Thường vụ Thành ủy Long Khánh đã quan tâm phát triển đảng viên và xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Theo đó đến cuối tháng 8-2019, TP.Long Khánh đã phát triển 29 đảng viên là công nhân đang làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn; kết nạp mới được 2 đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân; thành lập 1 chi bộ Công ty TNHH Great Super trực thuộc Đảng bộ khối Vận.

Theo lãnh đạo Thành ủy Long Khánh, để phát triển đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người lao động, nhất là đội ngũ công nhân nòng cốt phải được thực hiện thường xuyên; đồng thời vận động chủ doanh nghiệp cùng đồng thuận, chia sẻ, tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo ổn định trong sản xuất
kinh doanh.

Hà Anh