Ngày 18-1, tại Hà Nội, Đảng ủy Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy Văn phòng Chủ tịch nước đã giới thiệu, quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết; các kế hoạch thực hiện Nghị quyết của T.Ư, của Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư và của Đảng ủy Văn phòng Chủ tịch nước.

Dang bo Van phong Chu tich nuoc quan triet, trien khai thuc hien Nghi quyet T.U 4, khoa XII - Anh 1

Lãnh đạo Đảng ủy Văn phòng Chủ tịch nước yêu cầu các chi bộ và từng đảng viên nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm trong học tập Nghị quyết; nắm vững các nội dung cơ bản của các Nghị quyết, Kết luận được thông qua tại Hội nghị T.Ư 4, khóa XII; tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ; đồng thời, vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng trong quá trình công tác. Sau hội nghị, Đảng ủy Văn phòng Chủ tịch nước sẽ đánh giá tinh thần, trách nhiệm nghiên cứu, học tập Nghị quyết cũng như nhận thức của đảng viên.