Đảng bộ xã Hưng Mỹ: Gắn phát triển kinh tế với việc chăm lo tốt các vấn đề an sinh xã hội

Gốc
Cứ mỗi năm qua đi Đảng bộ xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước (Cà Mau) có bước phát triển mới. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên không ngừng nâng lên, ngang tầm với nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là điều kiện cơ bản để xã hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ đề ra trong nhiệm kỳ 2005-2010.

Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua của xã Hưng Mỹ là kinh tế tăng trưởng ở mức độ khá cao, chuyển dịch cơ cấu sản xuất đúng hướng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm 1,4%; thu nhập bình quân đầu người đạt 15,1 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2006. Những kết quả này bắt nguồn từ sự đoàn kết nhất trí cao trong nội bộ Đảng. Các chủ trương, giải pháp được Đảng bộ xã đề ra phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, tạo được sự đồng thuận cao của nhân dân. Đảng bộ xã Hưng Mỹ quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, coi đây là khâu đột phá để thúc đẩy các lĩnh vực khác phát triển. Theo đó, xã huy động các nguồn lực để đầu tư cho phát triển, nhất là việc đầu tư phát triển hệ thống giao thông nông thôn. Một góc chợ Rau Dừa, trung tâm kinh tế của xã Hưng Mỹ. Thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn xã xây dựng 30.640 m lộ giao thông nông thôn bằng bê-tông, đạt 191% so nghị quyết đề ra và xây dựng 20 cây cầu bê-tông trị giá 4 tỷ đồng. Trong đó nhân dân đóng góp 1 tỷ 706 triệu đồng. Nhờ đẩy mạnh việc đầu tư xây dựng bê-tông hóa lộ làng, đến nay 6/6 ấp có lộ bê-tông đến trụ sở văn hóa ấp. Tỷ lệ lộ bê-tông nối liền các trục giao thông chính ở các ấp đạt 94%. Lưới điện nông thôn được tiếp tục đầu tư mở rộng, 100% ấp trong xã có điện lưới kéo đến, với 98% hộ dân sử dụng điện. Tại chợ Rau Dừa - trung tâm xã Hưng Mỹ có 244 hộ kinh doanh mua bán khá nhộn nhịp; các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ phát triển khá đa dạng như: mộc gia dụng, sửa chữa cơ khí, sản xuất nước đá, chế biến tôm nguyên liệu… phát triển khá nhanh, thúc đẩy nền kinh tế của xã phát triển, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người lao động ở địa phương. Lĩnh vực văn hóa - xã hội không ngừng phát triển. Công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh, cơ sở vật chất trường lớp và trang thiết bị phục vụ cho giáo dục được quan tâm đầu tư. Trong khi nhiều địa phương khác đang khẩn trương đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, hiện tại xã Hưng Mỹ hiện có 2 trường đạt chuẩn quốc gia; trong đó có Trường THCS Quang Trung đang đề nghị về trên nâng lên tiêu chuẩn ở cấp độ hai. Đây là một thành tựu đáng phấn khởi cho công tác giáo dục - đào tạo ở địa phương. Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội được Đảng bộ xã quan tâm thường xuyên, chủ trương xã hội hóa công tác đền ơn đáp nghĩa đạt được kết quả quan trọng. 5 năm qua, xã đã vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 260 triệu đồng, xây dựng và trao tặng 16 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, 255 căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương, nhà vì người nghèo cho các đối tượng. Công tác giảm nghèo được xã quan tâm thực hiện đạt kết quả khá cao, hiện nay toàn xã còn 123 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,54%. Đồng chí Nguyễn Thế Trường, Bí thư Đảng ủy xã phấn khởi cho biết, nhờ sự nỗ lực chung sức chung lòng của Đảng bộ và nhân dân Hưng Mỹ, trong nhiệm kỳ qua nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng đạt vượt mức so kế hoạch. Bức tranh đời sống nông thôn Hưng Mỹ phát triển khá toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Trên cơ sở đó, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ xã Hưng Mỹ tập trung chỉ đạo phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực; tạo bước đột phá mới cho Hưng Mỹ phát triển nhanh hơn theo hướng ổn định, bền vững, xứng đáng với truyền thống anh hùng./.

Tin nóng

Tin mới