PV Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Cao Minh Quang, Thứ trưởng Bộ Y tế về những bất cập trong quản lý thực phẩm nhân vụ việc sữa nhiễm melamine.