Đảng Cộng sản Nê-pan dẫn đầu

Gốc
Theo kết quả sơ bộ cuộc tổng tuyển cử ngày 12-4, Đảng Cộng sản Nê-pan đang dẫn đầu tại 56 trong số 102 khu vực bầu cử đã được kiểm phiếu ở nước này. Kết quả cuối cùng cuộc bầu cử này sẽ quyết định tương lai chính trị của đất nước với nhiều khả năng được cho là sẽ xóa bỏ chế độ quân chủ ở Nê-pan.

Tin nóng

Tin mới