Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sửa Điều lệ tại Đại hội XX

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tiến hành sửa đổi Điều lệ Đảng vốn được xây dựng và thông qua từ Đại hội XII năm 1982.

Ông Tôn Nghiệp Lễ, Người phát ngôn Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc tại buổi họp báo.

Ông Tôn Nghiệp Lễ, Người phát ngôn Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc tại buổi họp báo.

Đây là nội dung được ông Tôn Nghiệp Lễ, người phát ngôn Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố tại buổi họp báo tổ chức chiều nay (15/10) tại Trung tâm Báo chí Đại hội XX.

Theo đó, việc sửa đổi Điều lệ lần này, nhằm đưa những quan điểm lý luận và tư tưởng chiến lược quan trọng được xác định trong báo cáo của Đại hội XX vào Điều lệ, thể hiện rõ những thành quả mới nhất của quá trình vận dụng chủ nghĩa Mác vào Trung Quốc trong thời đại hiện nay, cũng như những quan điểm, tư tưởng, chiến lược mới về quản lý đất nước và xã hội mà Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra từ sau Đại hội XIX đến nay, nhất là những kinh nghiệm mới về công tác xây dựng Đảng, để thích ứng với các yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về chương trình của Đại hội XX, ông Tôn Nghiệp Lễ cho biết, Đại hội diễn ra trong thời gian 1 tuần, khai mạc vào sáng mai (16/10) và bế mạc ngày 22/10 tại thủ đô Bắc Kinh, với các nội dung chính gồm: nghe và cho ý kiến về báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIX, cho ý kiến về báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa XIX; xem xét, thông qua Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc (sửa đổi), bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XX và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa XX.

Ngay sau lễ bế mạc Đại hội, Hội nghị toàn thể lần thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa XX sẽ lần lượt bầu ra cơ quan lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương nhiệm kỳ mới.

Về đại biểu dự Đại hội, 38 đơn vị bầu cử trong cả nước đã tổ chức đại hội hoặc hội nghị, để bầu ra đại biểu dự Đại hội XX. Ủy ban Thẩm tra tư cách đại biểu đã thẩm tra và xác nhận có 2.296 đại biểu đủ tư cách, sẽ đại diện cho hơn 96 triệu đảng viên của hơn 4,9 triệu tổ chức cơ sở đảng tham dự Đại hội XX.

Ông Tôn Nghiệp Lễ nhấn mạnh, Đại hội XX là sự kiện chính trị hết sức quan trọng, diễn ra ở thời điểm có tính chất bản lề, khi toàn Đảng và nhân dân các dân tộc Trung Quốc bước lên chặng đường mới, xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, hướng tới mục tiêu phấn đấu “trăm năm” thứ hai.

Đại hội sẽ giương cao ngọn cờ chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, kiên trì chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng "ba đại diện", quan điểm phát triển khoa học, quán triệt tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, tổng kết công tác 5 năm qua, những thành tựu quan trọng và kinh nghiệm quý báu trong kiên trì và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, phân tích tình hình trong nước và quốc tế, nắm bắt những yêu cầu phát triển mới, để xây dựng cương lĩnh hành động, chủ trương, chính sách, quy hoạch và chiến lược phát triển sự nghiệp của Đảng và đất nước.

* Theo thông tin từ Ban tổ chức Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tính đến ngày 14/10, toàn bộ 38 đoàn đại biểu, với gần 2.300 đại biểu đã có mặt tại thủ đô Bắc Kinh, sẵn sàng tham dự Đại hội.

Để chuẩn bị cho sự kiện chính trị quan trọng tổ chức 5 năm một lần, thủ đô Bắc Kinh đã tăng cường công tác kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự cũng như siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong bối cảnh thành phố này tiếp tục ghi nhận hàng chục ca nhiễm Covid-19 trong những ngày qua.

HỮU HƯNG Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc