Các cử tri Ý hôm 13-4 đã đi bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử có thể đưa “ông vua truyền thông” Silvio Berlusconi trở lại quyền lực lần thứ 3 giữa lúc tình trạng bất ổn về kinh tế -xã hội đang diễn ra ở nước này.