Cử tri Pháp có thể sẽ trao cơ hội cho Đảng Tiến bước của tân Tổng thống Emmanuel Macron thực hiện các cải cách ông Macron đã đề ra thông qua các lá phiếu của mình.