Tân Hoa xã và Roi-tơ dẫn kết quả kiểm phiếu sơ bộ do Ủy ban bầu cử Niu Di-lân thông báo ngày 26-11 cho biết, đảng Dân tộc cầm quyền của Thủ tướng G.Ki giành thắng lợi với 48% số phiếu trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra cùng ngày, tương đương 60 ghế trong QH mới gồm 120 ghế.

Công đảng đối lập giành khoảng 26% số phiếu bầu, được 34 ghế; đảng Xanh được 11% số phiếu ủng hộ, được 13 ghế... Với kết quả này, đảng Dân tộc được quyền đứng ra lập chính phủ mới. Theo giới chức bầu cử, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử QH mới nhiệm kỳ ba năm đạt 93,2%. Kết quả chính thức dự kiến được công bố vào ngày 10-12 tới.