Đảng Dân tộc Thái sẵn sàng tham gia chính phủ liên hiệp

Ngày 5/1, Chủ tịch đảng Dân tộc Thái (Chart Thai) Banharn Silpa-archa tuyên bố ông đã quyết định hợp tác với đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) để thành lập chính phủ mới ở nước này.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/230606/Default.aspx