Đang hoàn thiện kịch bản điều hành giá điện năm 2017

Gốc
Bộ Công Thương cho biết, hiện Bộ này đã xây dựng kịch bản điều hành giá điện 2017 và phối hợp với các bộ, ngành liên quan để hoàn thiện.

Ảnh minh họa. (Nguồn: internet).

Bộ Công Thương thông tin, sau khi Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bộ đã chỉ đạo EVN trên cơ sở thực tế sản xuất kinh doanh điện 9 tháng đầu năm 2017 và ước cả năm 2017 tính toán giá bán điện bình quân năm 2017 báo cáo bộ Công Thương, bộ Tài chính xem xét theo quy định.

Bộ Công Thương đã xây dựng kịch bản điều hành giá điện 2017 và phối hợp với các bộ, ngành liên quan để hoàn thiện.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các Bộ, ngành liên quan, bộ Công Thương đang hoàn thiện dự thảo Báo cáo về kịch bản điều hành giá điện năm 2017 theo hướng hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế, tác động của các phương án đề xuất tới việc tăng chỉ số giá tiêu dùng và giảm tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước là không đáng kể, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, về dự thảo cơ cấu biểu giá điện, quan điểm của Bộ này là không làm thay đổi quá lớn trong cơ cấu nhóm khách hàng sử dụng điện cũng như trong cơ cấu biểu giá.

Trong đó, một số nội dung chính trong cơ cấu biểu giá lẻ điện dự kiến bao gồm giá điện cho các cơ sở lưu trú du lịch; cấu trúc biểu giá và giá bán lẻ điện cho sinh hoạt.

Đáng chú ý, về cấu trúc biểu giá để đơn giản hóa trong việc áp dụng, phù hợp với việc áp dụng quy định về hệ thống điện phân phối, bộ Công Thương cho rằng cần thiết gộp giá điện theo các cấp điện áp gồm cao áp (trên 35 kV); trung áp (trên 0,1 kV đến dưới 35 kV) và hạ áp (đến 0,1 kV) cho nhóm khách hàng sản xuất, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh.

Về giá bán lẻ điện cho sinh hoạt cũng được xem xét, nghiên cứu theo hướng nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và dựa trên kinh nghiệm các nước trên thế giới.

“Qua thực tế áp dụng trong những năm qua cho thấy, việc áp dụng giá bán điện sinh hoạt theo các bậc là đơn giản trong áp dụng nhưng vẫn đạt được mục tiêu khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ giá điện cho người nghèo, hộ chính sách xã hội và khu vực nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia. Vì vậy trong dự thảo quyết định bộ Công Thương tiếp tục đề xuất thiết kế giá bán điện sinh hoạt theo 6 bậc như hiện nay”, bộ Công Thương cho hay.

Bộ này cũng cho biết, đối tượng khách hàng bị tác động mạnh nhất trong thay đổi cơ cấu biểu giá điện lần này sẽ là các cơ sở lưu trú du lịch. Theo đó giá bán điện hiện đang áp dụng đối với các cơ sở lưu trú du lịch là giá bán điện kinh doanh ở mức cao hơn so với giá bán điện cho sản xuất.