“Sổ đỏ”, “sổ hồng”…và những cuộc tranh luận không dứt về những loại giấy tờ này.