Từ ngày 1-30/12, Thái Lan tiến hành đăng ký, cấp phép cho lao động Việt Nam tại 10 Văn phòng Sở Lao động các tỉnh, thành phố trên toàn Thái Lan.

Dang ky, cap phep cho lao dong Viet Nam tren toan Thai Lan - Anh 1

Quang cảnh buổi đăng ký, cấp phép cho lao động Việt Nam tại Văn phòng Sở lao động số 2, khu vực Bangkok. (Ảnh: Sơn Nam-Quang Thuận/Vietnam+)

Dang ky, cap phep cho lao dong Viet Nam tren toan Thai Lan - Anh 2

Lao động Việt Nam và các nước tiến hành đăng ký cấp phép. (Ảnh: Sơn Nam-Quang Thuận/Vietnam+)

Dang ky, cap phep cho lao dong Viet Nam tren toan Thai Lan - Anh 3

Lao động Việt Nam hồ hởi đến xin cấp phép. (Ảnh: Sơn Nam-Quang Thuận/Vietnam+)

Dang ky, cap phep cho lao dong Viet Nam tren toan Thai Lan - Anh 4

Nhân viên Sở Lao động Bangkok kiểm tra giấy tờ đăng ký của lao động. (Ảnh: Sơn Nam-Quang Thuận/Vietnam+)

Dang ky, cap phep cho lao dong Viet Nam tren toan Thai Lan - Anh 5

Gấp rút hoàn tất thủ tục đăng ký, cấp phép cho lao động Việt Nam. (Ảnh: Sơn Nam-Quang Thuận/Vietnam+)

Dang ky, cap phep cho lao dong Viet Nam tren toan Thai Lan - Anh 6

Khu vực hướng dẫn thủ tục đăng ký, cấp phép cho lao động Việt Nam và các nước. (Ảnh: Sơn Nam-Quang Thuận/Vietnam+)

Dang ky, cap phep cho lao dong Viet Nam tren toan Thai Lan - Anh 7

Lao động Việt Nam làm thủ tục khai báo đăng ký, cấp phép. (Ảnh: Sơn Nam-Quang Thuận/Vietnam+)

Dang ky, cap phep cho lao dong Viet Nam tren toan Thai Lan - Anh 8

Kiểm tra giấy tờ trước khi đăng ký. (Ảnh: Sơn Nam-Quang Thuận/Vietnam+)