Ngày 26/11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã công bố dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực đăng ký thuốc và kê khai, kê khai lại giá thuốc. Giá thuốc bị thao túng, đẩy cao ngất ngưởng Luật Dược sửa đổi sẽ quản lý tốt giá thuốc Quyết liệt giảm giá thuốc trong năm 2015 Bộ nào quản lý giá thuốc?

Đây là một bước tiến mới của ngành y tế để đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính, tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đồng thời, giảm thiểu thủ tục, tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp, các đơn vị và tối đa hóa việc công khai các quy trình giải quyết các thủ tục hành chính.

Dịch vụ công trực tuyến này sẽ được áp dụng chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ trong việc trả kết quả trực tuyến. Với hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, các doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ đăng ký thuốc và kê khai, kê khai lại giá thuốc, thanh toán phí và lệ phí, theo dõi quá trình xử lý và nhận kết quả xử lý hồ sơ hoàn toàn qua mạng

Dang ky, ke khai thuoc chi can qua mang - Anh 1

Khai trương dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực đăng ký thuốc và kê khai, kê khai lại giá thuốc.

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực đăng ký thuốc và kê khai, kê khai lại giá thuốc bắt đầu áp dụng trong quý 1-2016 và thí điểm trong 6 tháng. Trong thời gian thực hiện thí điểm, để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo tránh gián đoạn hoạt động trong giai đoạn đầu triển khai, các doanh nghiệp vẫn được phép nộp hồ sơ đăng ký, hồ sơ kê khai giá thuốc bằng bản giấy như quy định hiện đang thực hiện.

Hai hệ thống đăng ký thuốc và kê khai giá trực tuyến bằng file mềm và đăng ký hồ sơ bằng file cứng được xem xét, xử lý độc lập và đồng thời.

Thanh Hằng