Đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương thức phối hợp

Gốc
GD&TĐ - Bộ GD&ĐT thông báo tới các cơ sở giáo dục đại học về việc đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương thức phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học nước ngoài - Đề án 599.

Đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương thức phối hợp - Ảnh 1

Điều kiện: Cơ sở giáo dục đại học được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ của ngành/chuyên ngành đăng ký; có hồ sơ hợp lệ đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương thức phối hợp.

Hàng năm các cơ sở giáo dục đại học được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương thức phối hợp ra thông báo tuyển sinh, trong đó nêu cụ thể về chỉ tiêu, chuyên ngành đào tạo, đối tượng, điều kiện dự tuyển; hồ sơ và lệ phí tuyển sinh, thời gian tuyển chọn; tổ chức tuyển sinh và ra quyết định công nhận trúng tuyển theo đúng Đề án đào tạo thạc sĩ theo phương thức phối hợp được phê duyệt và gửi Quyết định công nhận danh sách học viên trúng tuyển cùng trích ngang chi tiết của ứng viên, Hồ sơ tuyển sinh của học viên trúng tuyển về Cục Đào tạo với nước ngoài.

Các cơ sở giáo dục đại học xây dựng 5 bộ hồ sơ (trong đó có 1 bộ hồ sơ gốc) và gửi tới Cục Đào tạo với nước ngoài (21 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Cục Đào tạo với nước ngoài.

Cục Đào tạo với nước ngoài nhận hồ sơ đăng ký nhận nhiệm vụ theo 3 đợt. Cụ thể như sau:

Đợt 1 trước ngày 31/1/2016; đợt 2: trước ngày 30/6/2016; đợt 3 trước ngày 30/11/2016.

Thời hạn nộp hồ sơ được tính theo dấu bưu điện chuyển hồ sơ đến Cục Đào tạo với nước ngoài.

Cục Đào tạo với nước ngoài chủ trì phối hợp với Vụ Giáo dục đại học và Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thẩm định hồ sơ và trình Bộ trưởng xem xét, quyết định giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ theo phương thức phối hợp cho các cơ sở giáo dục đại học trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Đào tạo với nước ngoài có văn bản từ chối phê duyệt, nêu rõ lý do từ chối hoặc văn bản thông báo rõ về việc hồ sơ cần được bổ sung, chỉnh sửa.

Sau mỗi kỳ tuyển sinh, sau khi kết thúc mỗi năm học, cơ sở giáo dục đại học trong nước có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu; quản lý tài chính và công tác tổ chức thực hiện chương trình cho Cục Đào tạo với nước ngoài.

Tin nóng

Tin mới