Đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng

Gốc
(NLĐ)- Thay vì phải trực tiếp đến cơ quan hành chính Nhà nước thực hiện nhiều thủ tục đăng ký, cá nhân muốn thành lập doanh nghiệp (DN) chỉ cần đăng ký thông qua cổng thông tin đăng ký DN quốc gia từ 1-6 tới

Đây là một trong những nội dung mới trong Nghị định 43 về đăng ký DN vừa được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành ngày 15-4 để thay thế Nghị định 88/CP. Cũng theo nghị định mới, thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký DN rút xuống còn 5 ngày làm việc so với 10 ngày trước đây.

Tin nóng

Tin mới