Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đảng, Nhà nước đánh giá cao đóng góp của các tổ chức, đoàn thể

Báo VTC News
Gốc

Tổng Bí thư nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao những đóng góp rất quan trọng của các tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội vào sự nghiệp chung của dân tộc.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/234746/Default.aspx