Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đảng, Nhà nước và toàn dân phải đồng tâm hiệp lực

Báo Quân Đội Nhân Dân
Gốc

“Lòng tin của dân đối với Đảng và Nhà nước là tất cả. Có lòng tin, có sự đồng tâm hiệp lực, cùng sẻ chia và gánh vác, đất nước sẽ vượt qua mọi khó khăn để tiếp tục phát triển mạnh mẽ như kỳ vọng của tất cả chúng ta”...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.chinhtri.tinchinhtri.36453.qdnd