Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đăng nhập nhiều tài khoản cùng lúc trong môt website

Báo Công Thương
Gốc

XHTTOnline: Nếu bạn có 02 tài khoản Gmail, 02 tài khoản Yahoo thì bạn có thể đăng nhập đồng thời bằng các cách sau đối với từng trình duyệt (Firefox, IE8, Google Chrome). Bài viết sau sẽ...

Nguồn Công Thương: http://xahoithongtin.com.vn/home/252/2009051412041150/dang-nhap-nhieu-tai-khoan-cung-luc-trong-mot-website.html