Tổng Bí thư Đảng Những người Cộng sản Italy Cesare Procaccini nhận định Đảng Cộng sản Việt Nam là tấm gương sáng đối với phong trào cộng sản quốc tế.

Lời khẳng định này được ông Cesare Procaccini đưa ra trong cuộc phỏng vấn dành cho phóng viên TTXVN tại thủ đô Rome, Italy vào ngày 23/10.

Dang Nhung nguoi Cong san Italy de cao vai tro cua DCS Viet Nam - Anh 1

Ông Cesare Procaccini.

Tổng Bí thư Procaccini nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò rất quan trọng và đặc biệt, nhất là sau khi khối xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Đông Âu sụp đổ. Bởi vào thời điểm ấy, nhiều người đã nghĩ rằng, các quốc gia XHCN còn lại sẽ không thể tồn tại được vì Liên Xô không còn nữa.

Nhưng điều đó không xảy ra với Việt Nam. Theo Tổng Bí thư Procaccini, sự đúng đắn của đường lối “Đổi mới” do Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra và tiến hành đã tạo ra sự thay đổi mang tính bước ngoặt về kinh tế, chính trị, xã hội và đối ngoại của Việt Nam.

Đây là những yếu tố cơ bản giúp Việt Nam thành công như ngày hôm nay. Thành tựu của Việt Nam trên các mặt là minh chứng thực tế và sống động về sức sống của chủ nghĩa cộng sản. Thành công này là một tấm gương sáng đối với các đảng cộng sản trên thế giới nghiên cứu và học tập.

Đồng chí Procaccini khẳng định, những thành công trên của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa rất lớn với phong trào cộng sản quốc tế. Những cải cách về kinh tế và tinh thần cộng sản của Việt Nam đã giúp cho chủ nghĩa cộng sản trên thế giới trở nên đẹp đẽ hơn và hình ảnh về Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Đồng chí Procaccini chia sẻ, đối với những người cộng sản Italy, Việt Nam luôn đồng nghĩa với tinh thần đấu tranh, sự tự cường và tinh thần quốc tế. Nhiều thế hệ người cộng sản ở Italy đã trưởng thành trong cuộc đấu tranh vì hòa bình ở Việt Nam, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết với nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp chung chống chủ nghĩa đế quốc.

Tổng Bí thư Đảng Những người Cộng sản Italy hy vọng rằng, trong Đại hội Đảng sắp tới, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì được vai trò lãnh đạo của mình, thực hiện thành công công cuộc “Đổi mới”, nâng cao vai trò, vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng và Việt Nam nói chung trên thế giới.

Sau Đại hội Đảng lần thứ XII, đường lối “Đổi mới” của Đảng Cộng sản Việt Nam với mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu nổi bật, minh chứng cho sự đúng đắn của con đường đi lên CNXH ở Việt Nam nói riêng và lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản trên thế giới nói chung.

TTXVN/Tin Tức