Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đảng "Nước Nga thống nhất" bàn việc phát triển đất nước

Gốc

Đại hội lần thứ 9 Đảng "Nước Nga thống nhất" đã diễn ra trong hai ngày 14-15/4 tại Mátxcơva với chủ đề chính là sự tham gia của "Nước Nga thống nhất" vào việc soạn thảo và thực hiện chiến lược phát triển nước Nga đến năm 2020.

Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/245026/Default.aspx