Đảng PPP Thái Lan xem xét việc sửa đổi Hiến pháp

Gốc
* Thông qua kế hoạch cứu vãn nền kinh tếNgày 26-3, đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) thừa nhận bị sức ép từ phía Thủ tướng Thái Lan Samak Sundaravej phải thúc đẩy tiến trình sửa đổi Hiến pháp và thành lập một tiểu ban chuẩn bị cho việc sửa đổi văn kiện này.

Tin nóng

Tin mới