Kon Tum: Ông Đặng Thanh Nam bị cách chức, huyện Kon Plông có tân Chủ tịch UBND huyện

Kon Tum: Ông Đặng Thanh Nam bị cách chức, huyện Kon Plông có tân Chủ tịch UBND huyện

Cách chức Chủ tịch UBND huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

Cách chức Chủ tịch UBND huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

Cách chức Chủ tịch UBND huyện Kon Plông (Kon Tum) đối với ông Đặng Thanh Nam

Cách chức Chủ tịch UBND huyện Kon Plông (Kon Tum) đối với ông Đặng Thanh Nam

Kon Tum: Cách chức Chủ tịch huyện Kon Plông đối với ông Đặng Thanh Nam

Kon Tum: Cách chức Chủ tịch huyện Kon Plông đối với ông Đặng Thanh Nam

Cách chức Chủ tịch UBND huyện Kon Plông do vi phạm quản lý đất đai

Cách chức Chủ tịch UBND huyện Kon Plông do vi phạm quản lý đất đai

Chủ tịch huyện Kon Plông bị cách chức sau loạt sai phạm

Chủ tịch huyện Kon Plông bị cách chức sau loạt sai phạm

Cách chức chủ tịch huyện Kon Plông, Kon Tum đối với ông Đặng Thanh Nam

Cách chức chủ tịch huyện Kon Plông, Kon Tum đối với ông Đặng Thanh Nam

Chủ tịch UBND H.Kon Plông bị cách chức

Chủ tịch UBND H.Kon Plông bị cách chức

Cách chức Chủ tịch huyện Kon Plông đối với ông Đặng Thanh Nam

Cách chức Chủ tịch huyện Kon Plông đối với ông Đặng Thanh Nam

Chủ tịch tỉnh Kon Tum ký quyết định cách chức 1 chủ tịch huyện

Chủ tịch tỉnh Kon Tum ký quyết định cách chức 1 chủ tịch huyện

Chủ tịch huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

Chủ tịch huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

Kỷ luật, cách chức vụ Đảng Chủ tịch huyện Kon Plông

Kỷ luật, cách chức vụ Đảng Chủ tịch huyện Kon Plông

Chủ tịch huyện Kon Plông bị kỷ luật, cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng

Chủ tịch huyện Kon Plông bị kỷ luật, cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng

Cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với Chủ tịch UBND huyện Kon Plông

Cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với Chủ tịch UBND huyện Kon Plông

Cách hết chức vụ trong Đảng đối với Chủ tịch huyện Kon Plông do sai phạm đất đai

Cách hết chức vụ trong Đảng đối với Chủ tịch huyện Kon Plông do sai phạm đất đai

Chủ tịch UBND huyện Kon Plông bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng

Chủ tịch UBND huyện Kon Plông bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng