Tân Tạo lại bị yêu cầu giải trình khoản tiền ủy thác cho chủ tịch

Tân Tạo lại bị yêu cầu giải trình khoản tiền ủy thác cho chủ tịch

HoSE yêu cầu Tân Tạo làm rõ hơn về số tiền 1.900 tỷ chuyển cho bà Đặng Thị Hoàng Yến

HoSE yêu cầu Tân Tạo làm rõ hơn về số tiền 1.900 tỷ chuyển cho bà Đặng Thị Hoàng Yến

Itaco phải giải trình thêm về khoản tiền tạm ứng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến

Itaco phải giải trình thêm về khoản tiền tạm ứng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến

Tân Tạo (ITA) bổ nhiệm người phụ trách quản trị

Tân Tạo (ITA) bổ nhiệm người phụ trách quản trị

Bất ngờ với báo cáo quản trị của Công ty Tân Tạo

Bất ngờ với báo cáo quản trị của Công ty Tân Tạo

Tập đoàn Tân Tạo tạm ứng 48 tỷ đồng cho mẹ Chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến

Tập đoàn Tân Tạo tạm ứng 48 tỷ đồng cho mẹ Chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến

Doanh nghiệp bà Đặng Thị Hoàng Yến 'tâm tư', tố HoSE đối xử bất bình đẳng

Doanh nghiệp bà Đặng Thị Hoàng Yến 'tâm tư', tố HoSE đối xử bất bình đẳng

Công ty Tân Tạo cho rằng bị đối xử 'bất bình đẳng' khi cổ phiếu vào diện cảnh báo

Công ty Tân Tạo cho rằng bị đối xử 'bất bình đẳng' khi cổ phiếu vào diện cảnh báo

10 lần chuyển 180 tỷ, bà Đặng Thị Hoàng Yến nhận đủ số tiền của Itaco?

10 lần chuyển 180 tỷ, bà Đặng Thị Hoàng Yến nhận đủ số tiền của Itaco?

Từ năm 2020 tới nay, Tân Tạo đã tạm ứng 218,04 tỷ đồng và ủy thác đầu tư 223,02 tỷ đồng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến

Từ năm 2020 tới nay, Tân Tạo đã tạm ứng 218,04 tỷ đồng và ủy thác đầu tư 223,02 tỷ đồng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến

Cho biết chưa nhận được văn bản thanh tra thuế, Tân Tạo cho rằng, cơ quan thuế thanh tra đột xuất là việc bình thường

Cho biết chưa nhận được văn bản thanh tra thuế, Tân Tạo cho rằng, cơ quan thuế thanh tra đột xuất là việc bình thường

Tân Tạo (ITA) nói gì về thông tin bị thanh tra thuế

Tân Tạo (ITA) nói gì về thông tin bị thanh tra thuế

Tân Tạo kêu cứu vì có 'âm mưu thâu tóm'

Tân Tạo kêu cứu vì có 'âm mưu thâu tóm'

DN của bà Đặng Thị Hoàng Yến kêu cứu khẩn cấp vì 'âm mưu bức tử'

DN của bà Đặng Thị Hoàng Yến kêu cứu khẩn cấp vì 'âm mưu bức tử'

Tập đoàn Tân Tạo bị Ernst & Young từ chối kiểm toán

Tập đoàn Tân Tạo bị Ernst & Young từ chối kiểm toán

E&Y từ chối kiểm toán cho Tân Tạo

E&Y từ chối kiểm toán cho Tân Tạo

Bất ngờ bị từ chối kiểm toán, Itaco lại xin chậm nộp báo cáo tài chính

Bất ngờ bị từ chối kiểm toán, Itaco lại xin chậm nộp báo cáo tài chính

Cổ phiếu ITA có khả năng rơi vào diện kiểm soát

Cổ phiếu ITA có khả năng rơi vào diện kiểm soát