Ông giáo sư toán học rất đãng trí gặp một sinh viên trên phố. Hai người trò chuyện một lát. Lúc chia tay, ông giáo sư hỏi:

Minh họa: DAD

- Ban nãy, khi anh trông thấy tôi, tôi đang đi lên mé trên kia hay đi xuống mé dưới này nhỉ?

- Thưa thầy, bấy giờ thầy đang đi xuống mé dưới này ạ.

- À, thế thì tôi ăn trưa rồi.

Anh Phương (st)