Đãng trí

Gốc
Ban nãy, khi anh trông thấy tôi, tôi đang đi lên mé trên kia hay đi xuống mé dưới này nhỉ?

Ông giáo sư toán học rất đãng trí gặp một sinh viên trên phố. Hai người trò chuyện một lát. Lúc chia tay, ông giáo sư hỏi:

Minh họa: DAD

- Thưa thầy, bấy giờ thầy đang đi xuống mé dưới này ạ.

- À, thế thì tôi ăn trưa rồi.

Tin nóng

Tin mới