Đảng ủy Công an TW tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật

Gốc
Ngày 2/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hành động số 25 tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Đảng ủy Công an TW tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật - Ảnh 1

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại hội nghị - Ảnh: CAND

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá sau 2 năm tổ chức thực hiện Chương trình hành động, các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ đã cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch cụ thể, sát hợp, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như yêu cầu cấp bách trước mắt, lâu dài.

Về tổng kết Chương trình hành động số 25, Đại tướng Trần Đại Quang đề nghị các đại biểu dự hội nghị thảo luận, đánh giá một số nội dung như: Phòng ngừa suy thoái tư tưởng chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi sự tha hóa về phẩm chất đạo đức, lối sống trong số ít cán bộ, đảng viên, chiến sĩ ở một số bộ phận, lĩnh vực, nhất là các biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm trong đấu tranh tự phê bình và phê bình, "bệnh" thành tích... Những vấn đề này cần được phân tích, làm rõ xảy ra ở bộ phận, lĩnh vực nào, tính chất, mức độ, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2010 - 2015, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Công an Trung ương đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Cương lĩnh, Điều lệ của Đảng; thực hiện đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Tuy nhiên, một số cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong công tác xây dựng Đảng nên chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác này, còn xuất hiện tư tưởng "khoán trắng" cho các cơ quan chức năng. Trong khi đó, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy cơ sở còn hạn chế; trình độ, năng lực của một số ít cán bộ làm công tác kiểm tra chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Ủy ban Kiểm tra với các đơn vị liên quan còn một số bất cập...

Đây là những vấn đề cần được các đại biểu tập trung thảo luận và đề xuất biện pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong nhiệm kỳ tới.

(theo CAND)

Từ khóa: Bộ Công an , Đại tướng , Trần Đại Quang

Share on Tumblr

Tin nóng

Tin mới