Ngày 24-10, Đảng ủy Học viện Biên Phòng (HVBP) tổ chức Hội nghị Sơ kết 8 năm thực hiện Nghị quyết 51-NQ/TW ngày 20-7-2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về "Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ Chính ủy, Chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam”. Trung tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trung tướng Võ Trọng Việt phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Sau 8 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị ở HVBP có nhiều đổi mới và chuyển biến sâu sắc, hầu hết các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ án bộ, đảng viên, cán bộ chủ trì các cấp trong HVBP đều có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và các mối quan hệ, chế độ công tác của người chỉ huy gắn với chế độ Chính ủy, Chính trị viên trong Quân đội; Phát huy được sức mạnh tổng hợp và trí tuệ tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhất là đồng chí Chính ủy, Chính trị viên các đơn vị.

Về tổ chức biên chế chức danh, bổ nhiệm chức vụ Chính ủy, Chính trị viên, từ năm 2005 đến nay, Thường vụ Đảng ủy HVBP đã rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ chính trị; Lựa chọn, xét đề nghị cấp trên bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và điều động, bổ nhiệm theo thẩm quyền 72 lượt chức danh cán bộ Chính ủy, Chính trị viên; Lựa chọn, tạo nguồn gửi đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành Chính trị viên để bổ sung cho đội ngũ cán bộ, giảng viên nói chung và nguồn sắp xếp cán bộ, Chính ủy, Chính trị viên nói riêng 84 đồng chí. Đồng thời, Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng cho lực lượng BĐBP 743 cán bộ chính trị cấp phân đội phục vụ sắp xếp cán bộ chính trị trong BĐBP.

Vai trò, hiệu lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; Hiệu lực của người chỉ huy từ khi thực hiện chế độ Chính ủy, Chính trị viên, chất lượng hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT từ khi thực hiện nghị quyết đến nay được nâng lên rõ rệt; Nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách được đề cao và chấp hành nghiêm túc. Các chế độ công tác, sinh hoạt của cấp ủy, ổ chức đảng được duy trì thực hiện tốt. Công tác cán bộ được cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo và triển khai đúng quy trình. Cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên được kiện toàn, củng cố; Công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý, rèn luyện học viên, xây dựng cơ bản có nhiều chuyển biến và được nâng lên...

Tuy nhiên, một bộ phận cán bộ, đảng viên trong đó có cả cán bộ chủ trì nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc về vị trí, ý nghĩa, nội dung và những nguyên tắc cơ bản trong Nghị quyết 51 của Bộ Chính trính trị; Kiến thức, năng lực, kinh nghiệm, phương pháp, tác phong công tác và tinh thần trách nhiệm của một số chính trị viên còn mặt hạn chế. Trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ một số chính trị viên còn thụ động, thiếu quyết đoán.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tư Lệnh BĐBP cho rằng về cơ bản HVBP thực hiện tốt Nghị quyết 51- NQ/TW của Bộ Chính trị; Đảng ủy, chỉ huy HVBP có nhận thức tốt về nghị quyết và chức trách, nhiệm vụ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện còn lúng túng, triển khai đôi khi còn chắp vá. Công tác tham mưu đôi khi chưa kịp thời; Đây cũng là nội dung mà Học viện cần nghiên cứu để tham mưu, đóng góp kịp thời. Trong thời gian tới, để thực hiện tốt Nghị quyết 51 người Chính ủy, Chính trị viên cần chia sẻ hơn với người chỉ huy, không nên máy móc; Phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng hơn nữa giữa người chỉ huy và Chính ủy, Chính trị viên các cấp; HVBP cần tăng cường công tác tạo nguồn, gửi đi đào tạo, thực tế cho cán bộ các cấp để phát huy hơn nữa đội ngũ cán bộ của HVBP hiện nay.

Hoàng Như Nam

Email Print Góp ý