Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đảng ủy Học viện Lục quân lãnh đạo hoàn thành tốt nội dung, chỉ tiêu Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Chiều 8-12, tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Đảng ủy Học viện Lục quân đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo hội nghị. Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Lục quân chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt dự thảo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI và thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo. Theo đó, 10 năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Lục quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung 8 khóa XI, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình hành động có liên quan của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; ban hành chương trình hành động về thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa XI sát với đặc điểm tình hình nhiệm vụ của Học viện. Qua đó, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Học viện đều nắm vững mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Đảng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, Đảng ủy Học viện Lục quân đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung đổi mới hình thức, phương pháp học tập, nghiên cứu lý luận cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, phát huy có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cho các đối tượng. Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên, quần chúng kiên định, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy Học viện Lục quân đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh; lãnh đạo thực hiện tốt nội dung công tác xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng; xây dựng đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân tốt, góp phần củng cố và nâng cao sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

10 năm qua, Học viện đã thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân, chủ động phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tham gia xây dựng tiềm lực quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Chính ủy Học viện Lục quân, chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Chính ủy Học viện Lục quân, chủ trì hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, công tác huấn luyện, giáo dục đào tạo của Học viện có nhiều đổi mới, chất lượng không ngừng nâng lên. Đảng ủy Học viện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, đúng hướng, triển khai thực hiện tốt 3 nội dung đột phá “Chất lượng giảng dạy tốt nhất – Quản lý, rèn luyện, học tập nghiêm nhất – Kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học cao nhất”, bảo đảm đúng phương châm “Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”. Trong 10 năm, toàn Học viện thực hiện 262 nhiệm vụ, đề tài khoa học, trong đó có 13 nhiệm vụ, đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng; biên soạn 62 giáo trình, hơn 1.300 tài liệu huấn luyện và tài liệu dạy học, tổ chức gần 600 hội thảo khoa học và chuyên đề khoa học.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Đảng ủy, Ban giám hiệu, cấp ủy, chỉ huy các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng Học viện Lục quân trong 10 năm qua.

Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng yêu cầu thời gian tới Đảng ủy, cấp ủy đảng các cấp Học viện Lục quân tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đảng ủy Học viện tiếp tục lãnh đạo làm tốt công tác quản lý, bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đối với công tác huấn luyện, giáo dục đào tạo, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa yêu cầu Đảng ủy Học viện Lục quân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, nỗ lực hơn nữa trong thực hiện đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học, lấy người học làm trung tâm. Học viên ra trường phải đủ đức, đủ tài, thực sự là những nhân tài góp phần xây dựng quân đội “Chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng cũng yêu cầu Học viện duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, chăm lo tốt đời sống của bộ đội; quan hệ tốt với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương, đơn vị trên địa bàn đóng quân, nắm chắc địa bàn, giữ vững tình hình an ninh chính trị, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng, các ý kiến thảo luận tại hội nghị. Thời gian tới, Đảng ủy Học viện Lục quân tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, giữ vững sự lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp, gắn với thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng hàng năm, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, tăng cường kỷ cương, giữ nghiêm kỷ luật, xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, Học viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: XUÂN CƯỜNG