Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa: Phấn đấu kết nạp 202 đảng viên trong các trường

Chiều 7-5, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị về công tác phân bổ chỉ tiêu kết nạp đảng đối với các trường học thuộc sự lãnh đạo của Đảng bộ Khối.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Khối kết nạp được 929 đảng viên, trong đó có 32 đảng viên là sinh viên. Hội nghị tập trung thảo luận về chỉ tiêu kết nạp đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2025; một số giải pháp để nâng cao số lượng đảng viên là sinh viên, học sinh. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhóm các trường đặt chỉ tiêu kết nạp 202 đảng viên, trong đó có 118 đảng viên trong độ tuổi thanh niên, 66 đảng viên là học sinh, sinh viên.

Bà Phạm Thị Khánh Hương - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, lãnh đạo các đơn vị tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên trong học sinh, sinh viên. Các trường xây dựng các phong trào đoàn thể, qua đó phát hiện các hạt nhân để bồi dưỡng phát triển đảng viên. Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối quan tâm giúp đỡ các đảng ủy, chi ủy cơ sở để hoàn thành mục tiêu kết nạp đảng viên đã đề ra.

X.T

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202105/dang-uy-khoi-cac-co-quan-tinh-khanh-hoa-phan-dau-ket-nap-202-dang-vien-trong-cac-truong-8215371/