Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba

Ngày 6/7, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 và đón Huân chương Lao động hạng Ba.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đ/c Phạm Hoàng Anh ( thứ 2 từ bên phải) trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

Chúc mừng Đảng ủy Khối doanh nghiệp được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, đồng chí Phạm Hoàng Anh nêu rõ: Trong thời gian tới, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh cần tiếp tục quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy; tích cực triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chủ động tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các chủ trương, giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp; xây dựng các phương án, kịch bản kịp thời ứng phó với mọi tình huống nếu dịch bệnh bùng phát trở lại. Cùng với đó, rà soát việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, chương trình công tác xây dựng Đảng năm 2022; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; làm tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, đánh giá cán bộ theo quy định.

Đồng chí Phạm Hoàng Anh đề nghị Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, các cấp ủy lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra; xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, doanh nghiệp phát triển, tăng trưởng bền vững.

Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh có 85 tổ chức cơ sở đảng với 3.680 đảng viên. Thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là Quyết định số 529 của BTV Tỉnh ủy về giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, BTV Đảng ủy Khối đã chỉ đạo xây dựng, ban hành quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể đối với các đồng chí trưởng ban xây dựng Đảng, đoàn thể, bí thư các chi, đảng bộ cơ sở. Tăng cường nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khối phát triển. 6 tháng đầu năm, doanh thu toàn khối đạt 27.932 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch; các doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước 894 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 14%, tạo việc làm ổn định cho trên 27.400 lao động.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Khối doanh nghiệp đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 20 về tăng cường công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp; thành lập mới 4 chi bộ cơ sở, đạt 80% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao; kết nạp 101 đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức cho 97 đảng viên dự bị; chuyển sinh hoạt đảng cho 165 đảng viên; hoàn thành việc cài đặt, cập nhật phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0 bảo đảm tiến độ. Riêng công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ khối đã kiểm tra 32 tổ chức đảng, 27 đảng viên; giám sát chuyên đề 29 tổ chức đảng, 27 đảng viên. Qua kiểm tra, cơ bản các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra, chưa phát hiện tổ chức đảng, đảng viên vi phạm đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Tiến Dũng

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/dang-uy-khoi-doanh-nghiep-tinh-vinh-phuc-duoc-tang-thuong-huan-chuong-lao-dong-hang-ba-a13783.html