Đảng ủy Khu Công nghiệp Suối Dầu: Kết nạp 12 đảng viên mới

Mới đây, Đảng ủy Xây dựng lực lượng chính trị Khu Công nghiệp Suối Dầu tổ chức lễ kết nạp 12 đảng viên mới. Cụ thể, Chi bộ Công ty TNHH 79 có 5 đảng viên, Chi bộ 2 có 4 đảng viên, Chi bộ Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Suối Dầu có 2 đảng viên và Chi bộ Công ty TNHH MIBOVINA có 1 đảng viên.

Đến nay, Đảng bộ Xây dựng lực lượng chính trị Khu Công nghiệp Suối Dầu có 91 đảng viên với 7 chi bộ trực thuộc.

Minh Hồng

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202207/dang-uy-khu-cong-nghiep-suoi-dau-ket-nap-12-dang-vien-moi-8258630/