Đảng ủy Phường Long Biên: Tập trung thực hiện tổ chức xây dựng Đảng

Gốc
Đảng ủy phường Long Biên thường xuyên thực hiện xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên tất cả 3 mặt, bao gồm: chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Nhiệm kì đánh dấu một giai đoạn mà toàn Đảng, toàn dân phải vượt qua không ít khó khăn, thách thức trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, đồng thời cũng đánh dấu một giai đoạn đầy nỗ lực, cố gắng quyết tâm cao của các cấp, các ngành, trong đó có đội ngũ cán bộ, Đảng viên Đảng ủy phường Long Bình trong việc nghiên cứu, tham mưu, triển khai đồng bộ khối lượng lớn công việc, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho về mọi mặt.

Song song với việc phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao trong mọi lĩnh vực, Đảng ủy phường Long Biên và cấp ủy trực thuộc đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng đối với việc kiện toàn tổ chức, bộ máy, xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, Đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ đã tích cực tham mưu việc tổ chức nghiên cứu, học tập và quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, trong đó đặc biệt triển khai đồng bộ các nghị quyết về đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị và công tác phối hợp thực hiện chính sách cán bộ từ đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, đào tạo, đào tạo lại…

Công tác quy hoạch cấp ủy các cấp đã được chỉ đạo quyết liệt, đổi mới cả về tư duy và cách làm theo độ tuổi, đối tượng và từng cấp ủy... Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, Đảng viên và quần chúng ưu tú chuẩn bị kết nạp đảng trong những năm gần đây đã có bước đổi mới quan trọng về cả chất lượng, nội dung và hình thức; chú trọng bồi dưỡng toàn diện về lý luận chính trị, gắn việc nghiên cứu, học tập kiến thức, lý luận với trau dồi đạo đức, tác phong của người cán bộ tài chính theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư".

Việc củng cố chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên tiếp tục được các cấp ủy coi trọng, gắn với xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng trong tình hình mới được tiến hành chủ động và nền nếp hơn.

Đảng ủy Phường Long Biên: Tập trung thực hiện tổ chức xây dựng Đảng - Ảnh 1

Đảng ủy phường Long Biên tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020.

Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hàng chính, phòng chống tham nhũng cũng được tập trung lãnh đạo. Các nghị quyết của HĐND thể hiện được ý Đảng lòng dân, vừa bám sát chủ trương nhiệm vụ của BCH Đảng bộ, vừa phù hợp với ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Bên cạnh đó, công tác dân vận được nâng lên và đạt được nhiều kết quả thiết thực. Không chỉ thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, Mặt trận tố quốc và các đoàn thể đã phát động nhiều phong trào thi đua được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, như “ Ngày vì người nghèo”, quyên góp ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc màu da cam, quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”, giúp họ có thể tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác KTGS trong Đảng, nhất là ở cơ sở; trong những năm qua công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy phường Long Biên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ban Thường vụ Đảng ủy, cấp ủy các cấp đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác KTGS đến đông đảo đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đó đã góp phần quan trọng về nâng cao sự hiểu biết, ý thức tự giác chấp hành của đội ngũ cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ. Chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; bầu đủ 27 đại biểu HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy có hiệu quả, công tác điều hành của chính quyền trên một số lĩnh vực có chuyển biến rõ nét: phát triển kinh tế, trật tự đô thị, an sinh xã hội,... cơ bản thực hiện tốt các chỉ tiêu quận giao.

Công tác cải cách hành chính, thực hiện mô hình cơ quân điện tử, mô hình một cửa chuẩn đạt kết quả và có nhiều chuyển biến về chất lượng. Công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng được tăng cường, tỷ lệ cấp phép xây dựng, thu thuế xây dựng đạt 100%. Công tác quản lý đất đai, cấp GCN quyền sử dụng đất được tập trung thực hiện đạt chỉ tiêu quận giao.

Bên cạnh đó, Đảng ủy phường Long Biên duy trì thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đổi mới hiệu quả, phát huy sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng.

Chính vì thế mà ngày 15/4/2015 vừa qua, Đảng ủy phường Long Biên được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Có thể nói từ đầu năm đến nay, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, Đảng bộ và nhân dân đã nỗ lực phấn đầu và giành được nhiều kết quả quan trọng, kinh tế tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch, các hoạt động văn hóa- xã hội chuyển biến tiến bộ theo hướng chuẩn hóa và xã hội hóa, kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư, bộ mặt đô thị có nhiều đổi mới, công tác quốc phòng an ninh được đảm bảo.

Đảng ủy Phường Long Biên: Tập trung thực hiện tổ chức xây dựng Đảng - Ảnh 2

Lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đảng ủy phường Long Biên.

Phát huy bề dày thành tích của Đảng bộ, khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của phường trung tâm, tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp, ngành, tiếp tục duy trì tốc độ phát triển kinh tế cao và bền vững, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, đảm bảo tốt an ninh trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Tập trung bứt phát một số lĩnh vực trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng “ Đô thị văn minh, công dân thân thiện”. Quyết tâm thực hiện hoàn thành mục tiêu xây dựng phường trở thành đơn vị anh hùng lao động thời kì đổi mới, với chủ đề “ Đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, xây dựng phường phát triển vững mạnh toàn diện”.

Ngô Huy - Thanh Tùng/KD&PL

Tin nóng

Tin mới