Đảng ủy Quân đoàn 1 tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 382

Chiều 11-7, Đảng ủy Quân đoàn 1 tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW ngày 29-11-2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về 'Lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới'. Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 1 chủ trì hội nghị.

15 năm qua, Đảng ủy quân đoàn, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu quán triệt, giáo dục, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 382; cụ thể hóa từng nội dung gắn với điều kiện, tình hình nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng chủ trị hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng chủ trị hội nghị.

Quá trình thực hiện Nghị quyết số 382 đã phát huy tốt vai trò của ban chỉ đạo các cấp làm tốt công tác tham mưu để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung, chương trình nghị quyết với nhiều hình thức biện pháp hoạt động thiết thực, hiệu quả. Gắn việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ công tác kỹ thuật với các cuộc vận động và phong trào thi đua khác.

Các đơn vị tổ chức việc huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, trình độ cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, đồng thời duy trì nghiêm nền nếp chính quy về công tác kỹ thuật. Hệ thống kho tàng được xây dựng hoàn thiện theo hướng chính quy, hiện đại. Phối hợp cùng với nhà máy của Bộ Quốc phòng sửa chữa hệ thống khí tài quang học, thông tin, đài điều khiển tên lửa trên xe tăng -thiết giáp, tổ chức sơn, củng cố 100% tủ súng bộ binh; công tác bảo đảm kỹ thuật có chuyển biến tốt, thực hiện theo đúng kế hoạch, giữ vững sự đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật.

 Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

 Bên lề hội nghị, các đại biểu tham quan một số sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của các cơ quan, đơn vị trong quân đoàn.

Bên lề hội nghị, các đại biểu tham quan một số sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của các cơ quan, đơn vị trong quân đoàn.

Làm tốt việc tiếp nhận, cấp phát, thu hồi, xử lý vũ khí trang bị kỹ thuật theo đúng quy định, không để mất mát, thất thoát, mất an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và đã có nhiều đề tài, sáng kiến được áp dụng hiệu quả trong thực tiễn.

Thời gian tới, Đảng ủy Quân đoàn 1 tiếp tục tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo đột phá trong thực hiện Nghị quyết số 382; thường xuyên làm tốt công tác dự báo, rà soát đánh giá đúng thực chất công tác kỹ thuật, từ đó có biện pháp sát thực; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật vững mạnh, chăm lo tốt đời sống, chế độ chính sách; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện công tác kỹ thuật.

Tin, ảnh: ĐINH THẮNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dang-uy-quan-doan-1-tong-ket-15-nam-thuc-hien-nghi-quyet-so-382-699574