Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII

Ngày 21/7, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII, kết nối trực tuyến với Hội nghị toàn quốc tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, Hà Nội.

PetroTimesTV

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/petrotimestv-dang-uy-tap-doan-dau-khi-quoc-gia-viet-nam-nghien-cuu-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-trung-uong-5-khoa-xiii-660669.html